fbpx Press "Enter" to skip to content

สลิปเงินเดือน

แบบที่1 แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน payslip แบบสำเร็จรูป
(ดูตัวอย่าง Click ที่นี่)

เพิ่มเพื่อน

/// ขายเฉพาะสลิปเงินเดือน  ไม่มีบริการพิมพ์สลิปเงินเดือนรายบุคคลเพื่อขอสินเชื่อ ///

สลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน


Standard Payslip /// Download โปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนแบบ Excel ///

ชั้นที่1 บริษัทใช้เก็บไว้เป็นหลักฐาน เป็นส่วนที่เราพิมพ์ลงบนซองโดยตรงเป็นกระดาษสีพื้นขาวธรรมดา ป้องกันไม่ให้สีหมีกปรากฏลงบนชั้นที่ 2
ชั้นที่2 เป็นซองส่วนหน้าที่พนักงานจะได้รับ ส่วนบนสำหรับแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อพนักงาน ตำแหน่ง วันเดือนปี เป็นต้น ส่วนล่างพิมพ์ทึบเพื่อปกปิดรายละเอียดเพื่อป้องกันการส่องเห็น
ชั้นที่3 เป็นส่วนในสุดใช้แสดงรายละเอียดเหมือนชั้นที่ 1 ให้พนักงานเก็บไว้

ซองขนาด 9 x 11 3ชั้น เหมาะสำหรับทำสลิปเงินเดือนหรือพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เป็นความลับ
หนึ่งกล่องบรรจุ  500 ชุด ราคา 3,103 บาท

————————————————————————————————————————————————–

แบบที่2 แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน แบบสั่งพิมพ์ตามแบบ
Click เพื่อสืบราคา

สลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนpayslip3

สลิปเงินเดือน(payslip)สั่งพิมพ์ตามที่ท่านต้องการสั่งซื้อ มีทั้งขนาด 9×11 นิ้ว หรือขนาด 9×5.5 นิ้ว 3ชั้น
ใช้กระดาษเกรด A ชั้นดี ด้านหลังหนาเป็นพิเศษ 80 แกรม(ทำให้ยากต่อการส่องเห็น)
สามารถสร้าง “ลายน้ำ”ได้ทุกแบบตามความต้องการ เช่นให้ลายน้ำเป็นโลโก้ของบริษัท
ดัดแปลงแก้ไขแบบฟอร์มตามความต้องการ “ฟรี!”

 

Comments are closed.