fbpx Press "Enter" to skip to content

หน้าแรก

ซีดีเน็กซ์ เป็น Website ที่มีผู้นิยมใช้ในการสั่งซื้อแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับ Printer แบบหัวเข็ม มากที่สุดเว็บหนี่ง

เช่น
ใบกำกับภาษี 
ใบเสร็จรับเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
สลิปเงินเดือน

พร้อมทีมงานที่พร้อมบริการท่านและคอยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องกระดาษต่อเนื่องให้ตรงตามความต้องการของท่านอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

 กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนกระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้นกระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว