fbpx Press "Enter" to skip to content

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย (บ/ช) ออมทรัพย์)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีเน็กซ์ จำกัด
เลขที่บัญชี 105-377-9790