fbpx Press "Enter" to skip to content

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย (บ/ช) ออมทรัพย์)
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีเน็กซ์ จำกัด
เลขที่บัญชี 070-820-1669