สนใจสลิปเงินเดือน โทร 087-6781333

Line = @cdnex

ชั้นที่ 1 (บริษัทฉีกเก็บไว้)


ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 3 ด้านหลัง