fbpx Press "Enter" to skip to content

กระดาษต่อเนื่อง

บริษัทซีดีเน็กซ์ จำหน่ายกระดาษต่อเนื่องที่ใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทันสมัย ราคาย่อมเยา และใช้กระดาษต่อเนื่องเคมี “OJI PAPER” (โอจิ เปเปอร์) ซึ่งเป็นกระดาษ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกระดาษ ให้ความยอมรับว่าเป็นกระดาษที่มีคุณภาพมากที่สุด เช่น ใบกำกับภาษี แบบฟอร์มใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น- มีขนาด 9 x 5.5 หรือเล็กกว่านี้ 9 x 11 จนถึงขนาด 15 x 11

– สามารถทำกระดาษต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1ชั้น 2ชั้น 3ชั้น 4ชั้น 5ชั้น  หรือมากกว่า – มีบริการดีไซน์แบบฟอร์ม (ฟรี)  และมีแบบฟอร์มให้เลือก – ฉาบคาร์บอนทุกแบบ – สกรีนโลโก้บริษัทเฉพาะที่หรือทั้งแผ่น – พิมพ์ 1สี ถึง 4 สี – รันนัมเบอร์ได้ถึง 7หลัก – บริการให้คำปรึกษาสำหรับบริษัทที่เปิดใหม่

paper05กระดาษต่อเนื่อง
Click เพื่อสืบราคา

เพิ่มเพื่อน