หน้าแรก

โทร 087-6781333 ซีดีเน็กซ์เป็นเว็บที่มีผู้นิยมใช้ในการสั่งซื้อกระดาษต่อเนื่อง เช่นใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและสลิปเงินเดือนที่ใช้กับพริ้นเตอร์แบบหัวเข็มในแบบต่างๆมากที่สุดเว็บหนึ่งซึ่งลูกค้าสามารถรับของด่วนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โปรแกรมที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเอกสารที่ใช้ก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

IMG payslip-blue  

 

สินค้าแนะนำ ใบกำกับภาษีมาตราฐานสำหรับเพิ่ม(สำนักงานใหญ่) และเลขที่ผู้เสียภาษีที่ยาวขึ้น Click ดูรายละเอียด blankinvoice  

 

http://www.kradad.com/forum http://www.kradad.com/forum