Get Adobe Flash player

หน้าแรก

โทร 087-6781333 ซีดีเน็กซ์เป็นเว็บที่มีผู้นิยมใช้ในการสั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและสลิปเงินเดือนที่ใช้กับพริ้นเตอร์แบบหัวเข็มในแบบต่างๆมากที่สุดเว็บหนึ่งซึ่งลูกค้าสามารถรับของด่วนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจมากขึ้นและเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โปรแกรมที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกิจช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น กระดาษต่อเนื่องเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจด้วย

.IMG

 

 

สินค้าแนะนำ ใบกำกับภาษีมาตราฐานสำหรับเพิ่ม(สำนักงานใหญ่)
และเลขที่ผู้เสียภาษีที่ยาวขึ้น Click ดูรายละเอียด

blankinvoice

www.kradad.com/forum