โทร 087-6781333
Line: 0814121515

WordPress Facebook Likebox Plugin Develop & Designed by A WP Life Team

โทร 087-6781333 ซีดีเน็กซ์เป็นเว็บที่มีผู้นิยมใช้ในการสั่งซื้อกระดาษต่อเนื่อง เช่นใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและสลิปเงินเดือนที่ใช้กับพริ้นเตอร์แบบหัวเข็มในแบบต่างๆมากที่สุดเว็บหนึ่งเพราะลูกค้าสามารถรับของด่วนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง 

IMG payslip-blue

 

สินค้าแนะนำ ใบกำกับภาษีมาตราฐานสำหรับเพิ่ม(สำนักงานใหญ่) และเลขที่ผู้เสียภาษีที่ยาวขึ้น Click ดูรายละเอียด

blankinvoice

 

www.kradad.com/forum